Uchwała antysmogowa dla województwa dolnośląskiego

piątek, 27 stycznia 2023

Zapraszamy do zapoznania się z ograniczeniami oraz zakazami w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, jakie w dniu 30 listopada 2017 r. wprowadził Sejmik województwa dolnośląskiego poprzez przyjęcie tzw. uchwały antysmogowej.

Jednocześnie przypominamy, iż trwa sezon grzewczy. Straż miejska prowadzi kontrole pieców, które odbywają się wg art. 379 i 380 Ustawy Prawo ochrony środowiska.

Przestrzegamy przed udaremnieniem przeprowadzenia kontroli ponieważ podlega to sankcjom art. 225 Kodeksu Karnego, który mówi: kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Film dotyczący Uchwały antysmogowej dla województwa dolnośląskiego: https://ekologia.polkowice.eu/uchwala-antysmogowa-dla-wojewodztwa-dolnoslaskiego/

red. adabrowska

Strony w dziale:

Strony w dziale: