RODO

Administrator Pani/Pana danych: Straż Miejska w Polkowicach ul. Targowa 11, 59-100 Polkowice, tel. 76
746 40 24, ksm@ksm.polkowice.pl
Inspektor Ochrony Danych w KSM w Polkowicach: Stanisław Rozwadowski: 728-706-901
Zastępca inspektora ochrony danych w KSM w Polkowicach: Piotr Leśniewicz: 667-941-610
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się poprzez e-mail:
iod@ksm.polkowice.pl

Strony w dziale:

Strony w dziale: