Sekcja Wykroczeń Sprawozdań i Analiz

Sekcja Wykroczeń Młodszy specjalista Agnieszka Dąbrowska

Sekcja Wykroczeń
Starszy specjalista Agnieszka Dąbrowska

Pracuje w Straży Miejskiej Polkowice od dnia 01 sierpnia 2007 r.

Agnieszka Dąbrowska  jest absolwentem Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Ukończyła również studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.

Kontakt:

wykroczenia@ksm.polkowice.pl

76 746 40 24 wew. 21


Source URL: https://ksm.polkowice.pl/strona/o-nas/745-sekcja-wykroczen-sprawozdan-i-analiz