Blokada

Strażnicy Miejscy, w myśl art. 130 a pkt. 8 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z póżn. zm.) mają prawo do unieruchomienia pojazdu przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół, w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione pod warunkiem, że pojazd nie utrudnia ruchu lub nie zagraża bezpieczeństwu.

Aby odblokować pojazd kierowca powinien zadzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej w Polkowicach:

(tel. 986 lub 76 7464024 – podane są na blokadzie)

lub powiadomić o fakcie napotkany na terenie miasta patrol Straży Miejskiej. Wówczas na miejsce przyjadą funkcjonariusze, którzy ściągną blokadę.

Strażnicy Miejscy po założeniu urządzenia blokującego koła, za wycieraczką przedniej szyby pozostawiają o tym informację. Zostawiając samochód zaparkowany niezgodnie z przepisami należy liczyć się z czasem, który będzie trzeba poświęcić na oczekiwanie, na przyjazd patrolu Straży Miejskiej. Czas  ściągnięcia blokady od momentu zgłoszenia uzależniony jest od aktualnie podejmowanych interwencji na terenie miasta.