Fotopułapki Straży Miejskiej cały czas działają!

            Problem pozbywania się odpadów w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami jest cały czas aktualny na terenie naszej gminy. W tym celu polkowicka Straż Miejska zakupiła fotopułapki, które umieszczane są w miejscach gdzie dochodzi do tego typu czynów.

Ostatnim przykładem  jest ulica Jaskrowa, gdzie notorycznie dochodzi do zanieczyszczania terenu poprzez pozostawianie odpadów poza pojemnikami osiedlowego PSZOK.  Na wniosek  radnego Pana Roberta Drobiny przy współpracy z mieszkańcami ww. ulicy strażnicy zamontowali tam fotopułapkę. Na efekty jej pracy nie trzeba było długo czekać

W ciągu 3 dni jej pracy ujawniono kilka takich wykroczeń, w tym jedno, gdzie sprawca pozostawił  dużą ilość odpadów zaśmiecając teren i psując estetykę ulicy.

Wszyscy ujawnieni i ustaleni sprawcy zostali pociągnięci do odpowiedzialności karnej
i ponieśli „bolesne” konsekwencje finansowe swojego nagannego zachowania.

Apelujemy:

„Dbajmy o nasze otoczenie i wizerunek miasta”

Comments are closed.