Recent Posts by redakcja

Straż Miejska w Szkole Podstawowej

Strażniczki Miejskie odwiedziły Szkołę Podstawową nr 1 im. J. Wyżykowskiego w Polkowicach, gdzie spotkały się z uczniami klas czwartych. Spotkanie miało na celu uwrażliwienie dzieci na ich bezpieczeństwo w szkole i poza nią. mł. spec. Agnieszka Dąbrowska oraz straż. Marta Nalepa – Gacek szczególną uwagę zwróciły na sytuację kryzysową jaką jest przemoc rówieśnicza i cyberprzemoc.…
Czytaj więcej

Recent Comments by redakcja

No comments by redakcja yet.