Porzucił ponad dwadzieścia worków z odpadami, gałęzie oraz elementy plastikowe. Nie uniknął kary.