AKCJA CZYSTE POWIETRZE

W dniu 22 grudnia 2021r. Straż Miejska w Polkowicach  przy pomocy Centrum Badań Jakości  z Lubina prowadziła akcję polegającą na badaniu jakości powietrza z użyciem drona na terenie miasta Polkowice w wytypowanych obszarach.  Przeprowadzenie akcji umożliwiły środki przekazane  przez Burmistrza Polkowic.

Przeprowadzone badania pozwolą zweryfikować czy mieszkańcy naszej gminy dbają o czystości powietrza i spalają właściwa paliwa w instalacjach grzewczych.

Przypominamy, że w myśl Uchwały nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. nie wolno palić:

Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych
z ich wykorzystaniem,

węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 0-3 mm,

węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Ujawnienie spalania takich materiałów wiąże się ze zdecydowaną reakcją strażników oraz sankcjami. W myśl art. 191 w związku z art. 155 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Kara grzywny w kwocie do 500, 00 zł.

Comments are closed.