II EDYCJA GMINNEGO RAMBITU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

napis na fioletowym tle bezpieczny przedszkolak

W dniu 24 kwietnie 2024 r. odbyła się już druga edycja konkursu. Organizatorem było Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach przy współudziale Straży Miejskiej w Polkowicach i we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Polkowicach.  

 

 Celem konkursu było: 

 1. Utrwalenie wiadomości na temat bezpieczeństwa.
 2. Sprawdzenie wiedzy przedszkolaków z zakresu podstawowych zasad ruchu drogowego.
 3. Dostarczanie wiedzy na temat sytuacji będących źródłem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.
 4. Promowanie bezpiecznego stylu życia.
 5. Rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie.

Konkurs adresowany był do dzieci 6 letnich z przedszkoli z gminy Polkowice.  Drużyna konkursowa składająca się z 3 dzieci, wykazywała się wiedzą z zakresu:

 • Pierwszej pomocy.
 • Ruchu drogowego.
 • Bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 • Bezpiecznych zabaw na podwórku.
 • Kontaktów z obcymi.
 • Wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kontaktów ze zwierzętami.

 

Jury w składzie Kierownik Ratownictwa Medycznego w Polkowicach Agnieszka Przymuszała (pełniącej funkcję przewodniczącej), dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach, Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Polkowicach, Komendant Straży Miejskiej, Przedstawiciel Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, Oficer Prasowego Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach czuwało nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
 

I miejsce – Przedszkole Miejskie nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Polkowicach;

II miejsce – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie im. Twórców Polskiej Miedzi;

III miejsce – Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach;

za udział Przedszkole Miejskie nr 2 „Słoneczko” w Polkowicach; Przedszkole Miejskie nr 5 Polkowicach; Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach i Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki, a zwycięska drużyna dodatkowo puchar.


Source URL: https://ksm.polkowice.pl/aktualnosc/aktualnosci/791-ii-edycja-gminnego-rambitu-wiedzy-o-bezpieczenstwie-bezpieczny