Z NOTATNIKA STRAŻNIKA


Mężczyzna potrzebujący pomocy - okolice miejscowości Biedrzychowa

10.12.2018

 

W dniu 24.11.2018r. o godzinie 11.50 patrol SM udał się na penetrację terenu leśnego przed miejscowością Biedrzychowa w związku ze zgłoszeniem o nn. podejrzanym mężczyźnie przebywającym przy budowie drogi S3. W wyniku podjętych czynności strażnicy odnaleźli opisanego mężczyznę. Był trzeźwy i wyziębiony, a w trakcie rozmowy poprosił o udzielenie mu pomocy z uwagi na bezdomność. W porozumieniu z pracownikami OPS P-ce mężczyznę przewieziono i umieszczono w Noclegowi dla bezdomnych.

 


Wsparcie dla patrolu policji - ul. Kossaka

10.12.2018

 

W dniu 24.11.2018r. o godzinie 16:30 na prośbę dyżurnego Komendy Policji strażnicy udali się na ulicę Kossaka w celu udzielenia wsparcia dla interweniującego patrolu policji wobec dwóch agresywnych mężczyzn. Strażnicy wraz z policjantami stosując środki przymusu bezpośredniego obezwładnili ww. osoby, które nie stosowały się do wydawanych im poleceń. Następnie jeden z mężczyzn został przewieziony do KPP i przekazany do dalszych czynności.

 


Zadymienie na klatce - ul. Ratowników

10.12.2018

 

W dniu 26.11.2018r. o godzinie 21:50 patrol SM udał się na teren ulicy Ratowników w związku ze zgłoszeniem mieszkańca o silnym zadymieniu klatki schodowej oraz wyraźnie wyczuwalnej woni spalenizny. W wyniku sprawdzenia ustalono, iż jeden z lokatorów przypalił garnek z gotowanym jedzeniem. Nieroztropny mężczyzna nie potrzebował pomocy medycznej w związku z czym po przewietrzeniu klatki odstąpiono.

 Nietrzeźwy mężczyzna - ul. Wołodyjowskiego

20.11.2018

 

W dniu 06.11.2018r. o godzinie 20.30 patrol SM udał się na teren ul. Wołodyjowskiego w związku ze zgłoszeniem o nn. mężczyźnie siedzącym przed jednym z lokali gastronomicznych. Na miejscu zdarzenia strażnicy zastali opisanego mężczyznę, który znajdował się w stanie po spożyciu alkoholu. Z uwagi na fakt, iż ww. uskarżał się na stan zdrowia i problemy z przemieszczaniem się na miejsce wezwano Zespół Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy medyczni udzielili mu pomocy nie stwierdzając potrzeby hospitalizacji mężczyzny w związku z czym został on przewieziony na teren dworca PKS skąd udał się transportem publicznym do miejsca zamieszkania.

 


Potrącone dziecko - ul. Dąbrowskiego

20.11.2018

 

W dniu 07.11.2018r. o godzinie 15:30 na prośbę dyżurnego Komendy Policji strażnicy udali się na ulicę Dąbrowskiego gdzie doszło do potrącenia jadącego na rowerze dziecka przez samochód. Na miejscu patrol SM zastał już Zespół Pogotowia Ratunkowego oraz opiekuna poszkodowanego dziecka, którzy udzielali mu pomocy medycznej. Strażnicy zabezpieczyli teren zdarzenia drogowego do czasu przybycia patrolu policji, którym przekazano sprawę do dalszej realizacji.

 


Butelka wyrzucona przez okno - ul. Hubala

20.11.2018

 

W dniu 08.11.2018r. o godzinie 15:40 patrol SM udał się na teren przyległy do jednego z budynków mieszkalnych przy ul. Hubala w związku ze zgłoszeniem o wyrzuceniu przez okno butelki. Na miejscu zdarzenia przy aktywnej współpracy z mieszkańcami ustalono osobę odpowiedzialną za to zachowanie. W toku przeprowadzonych czynności wyjaśniających sprawca został ukarany mandatem karnym, a następnie posprzątał zanieczyszczenie.

 


Pies biegający bez nadzoru - ul. Hubala

20.11.2018

 

W dniu 12.11.2018r. o godzinie 13:55 patrol SM udał się na ulicy Hubala w związku ze zgłoszeniem mieszkańca o zaatakowaniu go przez biegającego luzem psa – bez smyczy i kagańca. W toku podjętych czynności wyjaśniających strażnicy ustalili osobę odpowiedzialną za wypuszczenie zwierzęcia bez nadzoru i ukarali go mandatem karnym za niefrasobliwe zachowanie.

 


Spalanie odpadów - okolice Guzic

20.11.2018

 

W dniu 16.11.2018r. o godzinie 11:00 patrol SM wracający z interwencji na terenie Guzic zauważył silne zadymienie na jednej z dróg gruntowych w okolicach wsi. W toku podjętych czynności strażnicy ustalili miejsce oraz ujęli na „gorącym uczynku” mężczyznę, który na środku drogi gruntowej spalał różnego rodzaju odpady. Sprawca na polecenie patrolu natychmiast zaprzestał tego procederu, a za swoje zachowanie został ukarany wysokim mandatem karnym.

 


Zaginiony 5-letni chłopczyk - teren miasta

20.11.2018

 

W dniu 17.11.2018r. o godzinie 10:40 patrol SM został zaalarmowany przez mieszkankę miasta o zaginięciu jej wnuka. 5-letni chłopczyk, przez chwilowe niedopatrzenie opiekunów, wyszedł z mieszkania i udał się w nieznanym kierunku. Strażnicy natychmiast rozpoczęli penetrację terenu osiedla. W toku podjętych działań chłopczyk został odnaleziony na jednym z placów zabaw, a następnie przekazany pod opiekę babci.

 Starszy mężczyzna potrzebujący pomocy - skwer ul. Skrzetuskiego

11.11.2018

 

W dniu 23.10.2018r. o godzinie 12.45 patrol SM udał się na teren Skweru przy ul. Skrzetuskiego w związku ze zgłoszeniem mieszkańca o leżącym tam człowieku. Na miejscu zdarzenia strażnicy zastali starszego mężczyznę – mieszkańca miasta, który oświadczył iż potknął się i upadł. W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał urazu ręki i głowy w związku z czym strażnicy na miejsce wezwali zespól Pogotowia Ratunkowego, a do czasu ich przybycia zaopiekowali się mężczyzną. Ratownicy zaopatrzyli rany mężczyzny, a następnie został on odwieziony do miejsca zamieszkania przez patrol Straży Miejskiej.

 


Pogryziona nieletnia przez psa - ul. Hubala

11.11.2018

 

W dniu 31.10.2018r. o godzinie 20:30 strażnicy udali się na ulicę Hubala w związku ze zgłoszeniem o ugryzieniu nieletniej wychowanki PS „Skarbek” przez psa, którego właściciel prowadził na smyczy – bez kagańca. Na miejscu zdarzenia zastano poszkodowaną oraz jej opiekunkę, natomiast osoba sprawująca nadzór nad zwierzęciem oddaliła się przed przybyciem patrolu. Strażnicy odebrali wyjaśnienia od poszkodowanej oraz świadka zdarzenia oraz pouczyli ją o sposobie załatwienia sprawy. W toku podjętych czynności wyjaśniających w dniu 02.11.2018r. strażnicy ujawnili sprawcę zdarzenia. Mężczyzna znany strażnikom z poprzednich interwencji przyznał się do zarzucanego mu czynu za co został ukarany mandatem karnym. Ponadto sprawdzono i przekazano opiekunom poszkodowanej informację o szczepieniu psa.

 


Ujęty poszukiwany mężczyzna - teren PCUZ

11.11.2018

 

W dniu 02.11.2018r. o godzinie 19:20 patrol SM udał się na teren przyległy do budynku Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych, gdzie według zgłoszenia pracownika ochrony w zaroślach leżą dwie osoby. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażnicy zastali tam mężczyznę i kobietę. Ponieważ ich tłumaczenia i zachowanie wzbudziły w strażnikach niepokój, a osoby te nie posiadały przy sobie żadnych dokumentów zostali przewiezieni do siedziby SM w celu potwierdzenia ich tożsamości. Podczas tych czynności okazało się, iż mężczyzna jest poszukiwany przez policję w związku z czym został on przekazany przybyłemu na miejsce patrolowi policji, zaś kobieta została zwolniona do miejsca zamieszkania.

 


Kobieta potrzebująca pomocy - teren Polkowic

11.11.2018

 

W dniu 02.11.2018r. o godzinie 23:15 patrol SM udał się na teren jednej ze stacji paliw w związku ze zgłoszeniem o leżącej na parkingu młodej kobiecie. Na miejscu zdarzenia strażnicy zastali opisaną osobę, która oświadczyła iż zasłabła. Strażnicy zaopiekowali się ww. oraz wezwali zespół Pogotowia Ratunkowego, który po przybyciu przejął dalsze czynności, a następnie odwiózł kobietę do szpitala.

 Spożywanie alkoholu w parku

25.10.2018

 

W dniu 08.10.2018r. o godzinie 11.10 patrol SM udał się na teren Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku, gdzie według zgłoszenia mieszkańca grupa osób siedząca na ławkach, poza zasięgiem kamer monitoringu, spożywa alkohol. Na miejscu zdarzenia strażnicy potwierdzili zgłoszenie zastając tam trzy osoby, które za swoje zachowanie zostały ukarane mandatami karnymi.

 


Próba ratowania życia - ul. Plac Piastów

25.10.2018

 

W dniu 12.10.2018r. o godzinie 5:30 na prośbę dyżurnego KPP strażnicy udali się do jednej z klatek przy ul. Plac Piastów w związku ze zgłoszeniem o leżącej na klatce schodowej kobiecie bez oznak życia. Po przybyciu na miejsce zastano tam opisaną sytuację oraz inną kobietę prowadzącą akcję reanimacyjną. Strażnicy natychmiast przejęli działania ratownicze podłączając do nieprzytomnej kobiety defibrylator. Niestety podjęte czynności nie przyniosły pozytywnego rezultatu, a przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon kobiety.

 


Zgłoszenie o zaniedbanych psach - teren ROD

25.10.2018

 

W dniu 15.10.2018r. o godzinie 13:20 patrol SM udał się na teren jednego z Rodzinnych Ogrodów Działkowych w związku ze zgłoszeniem o utrzymywaniu na działce, bez odpowiednich warunków bytowych, dwóch psów. Na miejscu zdarzenia strażnicy przeprowadzili kontrolę terenu stwierdzając, iż zwierzęta przebywają w kojcu z dostępem do altany. Zwierzęta były w dobrej kondycji, posiadały dostęp do wody oraz karmy. W związku z powyższym strażnicy odstąpili od dalszych czynności.

 


Mężczyzna leżący na chodniku - ul. Kmicica

25.10.2018

 

W dniu 22.10.2018r. o godzinie 22:35 patrol SM udał się na ulicę Kmicica w związku ze zgłoszeniem o leżącym na chodniku mężczyźnie. Na miejscu zdarzenia strażnicy zastali opisanego człowieka, który znajdował się w stanie nietrzeźwości oraz był wyziębiony. Ponadto mężczyzna posiadał widoczny uraz twarzy. Patrol SM dobudził ww. oraz okrył go kocem ratunkowym. Na miejsce wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego, który po przybyciu przejął dalsze czynności.

 Pies bez nadzoru - teren gminy

17.10.2018

 

W dniu 26.09.2018r.  o godzinie 10.45 patrol SM udał się na teren gminy, gdzie według zgłoszenia mężczyzny został on ugryziony przez psa, który wybiegł z terenu jednej z posesji. Na miejscu zdarzenia strażnicy ustalili, iż właściciel zwierzęcia nie zachował zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu psa, w wyniku czego doszło do opisanego zdarzenia. Po sprawdzeniu okazało się, iż pies posiada aktualne szczepienia o czym poinformowano osobę poszkodowaną. Opiekun psa został ukarany mandatem karnym za brak nadzoru, zaś ugryziony mężczyzna udał się po pomoc do lekarza.

 


Wypalanie kabli - Trzebcz

17.10.2018

 

W dniu 29.09.2018r.  o godzinie 8:00 strażnicy udali się na teren leśny przy miejscowości Trzebcz w związku ze zgłoszeniem o nn. mężczyźnie, który wypala tam kable. W wyniku podjętych czynności wyjaśniających ustalono miejsce zdarzenia oraz ujęto znajdującego się tam mieszkańca gminy. Mężczyzna w rozpalonym ognisku wypalał z otuliny zebrane przewody powodując silne zadymienie oraz nieprzyjemny zapach. Za popełnione wykroczenie został ukarany wysokim mandatem karnym.

 


Pies pozostawiony przy klatce - ul. Skalników

17.10.2018

 

W dniu 03.10.2018r.  o godzinie 14:30 patrol SM udał się na ulicę Skalników w związku ze zgłoszeniem mieszkańców o dużym psie, bez kagańca, który został przywiązany przed wejściem do klatki i uniemożliwia dostanie się do środka wzbudzając strach. Na miejscu zdarzenia strażnicy potwierdzili zgłoszenie, a następnie podjęli działania zmierzające do ustalenia nieodpowiedzialnego opiekuna zwierzęcia. W toku podjętych czynności ustalono miejsce pobytu mężczyzny odpowiedzialnego za pozostawienie psa w opisanym miejscu. Mężczyzna zabrał swojego pupila, a za swoje zachowanie został ukarany mandatem karnym.

 Poszukiwania agresywnego mężczyzny - oś. Krupińskiego

28.09.2018

 

W dniu 11.09.2018r.  o godzinie 20.15 na prośbę dyżurnego KPP patrol SM udał się na jedną z ulic osiedla Krupińskiego w poszukiwaniu mężczyzny, który swoim zachowaniem zagrażał zdrowiu i życiu innych osób. W toku podjętych czynności ustalono wraz z patrolem policji miejsce przebywania opisanej osoby. Policjanci zatrzymali ww. i odebrali mu niebezpieczne narzędzie, którym wybił szybę w drzwiach wejściowych do klatki schodowej. O fakcie uszkodzenia mienia strażnicy poinformowali administratora budynku.

 


Kobieta, która pomyliła autobusy - ul. 3-go Maja

28.09.2018

 

W dniu 12.09.2018r.  o godzinie 12:20 strażnicy udali się na ulicę 3-go Maja, gdzie według zgłoszenia kierowcy autobusu miejskiego nn. kobieta nie chce opuścić pojazdu, który zakończył już swój kurs. Na miejscu w pojeździe strażnicy zastali starszą kobietę  w wieku 91 lat, która jak wyjaśniła pomyliła autobusy i bała się wysiąść. Strażnicy zaopiekowali się kobietą i odwieźli ją do miejsca zamieszkania, gdzie została przekazana rodzinie.

 


Starsza kobieta potrzebująca pomocy - ul. Hubala

28.09.2018

 

W dniu 12.09.2018r.  o godzinie 13:15 patrol SM udał się na teren przyległy do jednego ze sklepów przy ul. Hubala, gdzie według zgłoszenia na trawniku siedzi starsza kobieta. Na miejscu zdarzenia strażnicy odnaleźli 77-letnią mieszkankę osiedla Hubala, która oświadczyła, iż zasłabła i źle się czuje. Strażnicy zaopiekowali się kobietą i wezwali na miejsce zespół Pogotowia Ratunkowego, który zabrał ww. na badania.

 


Nieletnia pod wpływem alkoholu - ul. Kolejowa

28.09.2018

 

W dniu 17.09.2018r.  o godzinie 14:05 strażnicy udali się na teren ulicy Kolejowej w związku ze zgłoszeniem mieszkanki miasta o nieletniej dziewczynie siedzącej na jednej z ławek. Nieletnia paliła papierosy oraz wymiotowała. Na miejscu zdarzenia strażnicy potwierdzili zgłoszenie zastając opisany w zgłoszeniu fakt. Nieletnia znajdowała się pod wyraźnym wpływem alkoholu i oświadczyła, iż bardzo źle się czuje. Strażnicy natychmiast wezwali na miejsce zdarzenia zespól Pogotowia Ratunkowego, który zabrał nieletnią na badania. O powyższym fakcie strażnicy poinformowali rodziców nieletniej.

 Niewłaściwe składowanie odpadów - Sobin

12.09.2018

 

W dniu 28.08.2018r.  o godzinie 12.30 patrol SM udał się do miejscowości Sobin w związku z anonimowym zgłoszeniem o naruszaniu przepisów dotyczących składowania i spalania odpadów przez właściciela jednej z posesji. Na miejscu zdarzenia w toku podjętych czynności strażnicy potwierdzili składowanie odpadów w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. Nie odnaleziono za to żadnych śladów wskazujących na spalanie odpadów. Właściciel posesji został ukarany mandatem karnym oraz zobowiązany do usunięcia odpadów w sposób przewidziany aktem prawa miejscowego.

 


Usiłowanie włamania do piwnicy - ul. Kolejowa

12.09.2018

 

W dniu 29.08.2018r.  o godzinie 0:50 strażnicy udali się na ulicę Kolejową 10 w związku ze zgłoszeniem mieszkańców o odgłosach piłowania dochodzących z pomieszczeń piwnicznych. Po przybyciu na miejsce zdarzenia patrol SM ujął na gorącym uczynku  mężczyznę, który piłował kłódkę w drzwiach wejściowych do jednej z piwnic. Po sprawdzeniu okazało się, iż ww. nie posiada stałego miejsca zamieszkania, a swoje zachowanie tłumaczył, iż próbował dostać się do piwnicy bliskiej rodziny. Na miejsce wezwano patrol policji, któremu przekazano ujętego mężczyznę  do dalszych czynności.

 


Pies bez nadzoru na terenie Targowiska

12.09.2018

 

W dniu 29.08.2018r.  o godzinie 11:40 patrol SM udał się na teren Targowiska Miejskiego w Polkowicach w związku ze zgłoszeniem o puszczonym luzem psie rasy „Haski”, który wzbudza niepokój wśród dużej liczby ludzi przebywających w tym miejscu.  Strażnicy złapali psa, a następnie sprawdzili jego oznakowanie. Po wszczepionym chipie ustalono jego właściciela, którego powiadomiono o konieczności przybycia do SM i odebrania psa. Właścicielka zwierzęcia, a jednocześnie  osoba, która nie dopełniła obowiązku trzymania psa na uwięzi w miejscu uczęszczanym przez ludzi została ukarana mandatem karnym.

 


Wyrzucona butelka przez okno - ul. Rynek

12.09.2018

 

W dniu 07.09.2018r.  o godzinie 7.25 patrol Straży Miejskiej udał się na ulicę Rynek 46 w związku ze zgłoszeniem o wyrzuceniu z jednego z okien butelki, która spadła na chodnik. Na miejscu zdarzenia przy współpracy ze zgłaszającym ustalono sprawcę tego nagannego czynu, z którym próbowano przeprowadzić czynności wyjaśniające.  Mężczyzna stawiał bierny opór oraz odmówił podania swoich danych osobowych. Na miejsce zdarzenia wezwano patrol policji, który wylegitymował mężczyznę i przekazał odpowiednie dane strażnikom. Sprawa po zakończeniu czynności znajdzie swój finał w Sądzie Rejonowym w Lubinie.

 


Awantura w autobusie - teren dworca PKS

12.09.2018

 

W dniu 09.09.2018r.  o godzinie 6:15 na prośbę dyżurnego KPP Polkowice strażnicy udali się na teren dworca PKS przy ul. Młyńskiej w związku ze zgłoszeniem o nn. nietrzeźwym mężczyźnie, który awanturuje się w autobusie. Na miejscu ujęto opisanego mężczyznę i wyproszono go z autobusu. Jak się okazało mężczyzna chciał skorzystać z płatnego przejazdu nie uiszczając za niego opłaty. Po wyprowadzeniu ww. autobus odjechał, zaś mężczyzna został pouczony za zakłócanie porządku publicznego.

 Niewłaściwe zachowane w Rynku

27.08.2018

 

W dniu 14.08.2018r. o godzinie 2.00 obsługa monitoringu poinformowała strażników patrolujących teren miasta o grupie trzech mężczyzn siedzących w altance w Rynku. Jeden z tych mężczyzn spożywał alkohol, a następnie załatwił potrzebę fizjologiczną do kwietnika. W toku podjętych działań patrol SM ujął opisaną osobę i ukarał mandatem karnym.

 


Kobieta pogryziona przez psa - Sucha Górna

27.08.2018

 

W dniu 19.08.2018r. o godzinie 11:40 strażnicy udali się do miejscowości Sucha Górna w związku ze zgłoszeniem mieszkanki o pogryzieniu jej przez psa, który wybiegł na drogę z niewłaściwie zabezpieczonej posesji. Na miejscu zdarzenia strażnicy przeprowadzili czynności wyjaśniające, w wyniku których ustalili osobę odpowiedzialną za nie zachowanie należytych środków ostrożności przy trzymaniu psa oraz sprawdzili posiadanie przez zwierzę odpowiednich szczepień. Ponieważ właściciel psa nie dopełnił obowiązku jego zaszczepienia został ukarany mandatami karnymi oraz nakazano mu poddanie psa obserwacji weterynaryjnej.

 


Zakłócanie ciszy nocnej - ul. Ociosowa

27.08.2018

 

W dniu 21.08.2018r. o godzinie 1:15 patrol SM udał się na teren boiska sportowego przy ulicy Ociosowej 24 w związku ze zgłoszeniem mieszkańców o grupie osób zakłócających spoczynek nocny głośnym zachowaniem. Na miejscu zdarzenia strażnicy ujęli dwóch mężczyzn, którzy przebywali na terenie obiektu i spożywali alkohol. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności wobec mężczyzn zastosowano sankcje karne.

 


Bijatyka na ul. Dąbrowskiego

27.08.2018

 

W dniu 22.08.2018r. o godzinie 0.40 patrol Straży Miejskiej został poinformowany, przez mieszkańca Polkowic o awanturze i bijatyce przy budynku na ulicy Dąbrowskiego. Na miejscu zdarzenia strażnicy ujęli młodego mężczyznę, który wybił ręką szybę w oknie jednego z mieszkań. Ponieważ ww. miał otwartą ranę na miejsce wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego, który zabrał mężczyznę w celu udzielenia mu pomocy ambulatoryjnej. Po chwili przybyła również rodzina sprawcy, która doszła do porozumienia z poszkodowanym w sprawie pokrycia strat materialnych.

 


Akcja reanimacyjna - ul. Kmicica

27.08.2018

 

W dniu 24.08.2018r. o godzinie 13:50 strażnicy zostali wezwani przez mieszkankę miasta na ulicę Kmicica w związku z faktem, iż w mieszkaniu znajduje się mężczyzna, który dostał zawału serca. Patrol SM natychmiast podjął czynności reanimacyjne oraz wezwał na miejsce zespół Pogotowia Ratunkowego. Po ich przybyciu przekazano im mężczyznę do dalszych działań. Pomimo prowadzonej akcji ratunkowej mężczyzna nie przeżył.

 


Kot w zbiorniku przeciwpożarowym - ul. Zgorzelecka

27.08.2018

 

W dniu 25.08.2018r. o godzinie 21:00 strażnicy zostali poinformowani przez mieszkańca Polkowic Nowych o kocie, który wpadł do zbiornika przeciwpożarowego przy ul. Zgorzeleckiej i nie może się samodzielnie wydostać. Na miejscu zdarzenia strażnicy wyciągnęli zwierzę przy użyciu chwytaka do łapania zwierząt. Ponieważ kot nie wymagał pomocy weterynaryjnej został wypuszczony na wolność.

 Pies bez opieki - ul. Lipowa

15.08.2018

 

W dniu 30.07.2018r. o godzinie 16:30 strażnicy otrzymali zgłoszenie od mieszkańca miasta o pogryzieniu go przez psa przy ul. Lipowej. W toku podjętych czynności wyjaśniających patrol SM ustalił osobę odpowiedzialną za pozostawienie psa bez należytej opieki i nadzoru, w wyniku czego doszło do zdarzenia. Osoba ta została pociągnięta do odpowiedzialności karnej, zaś poszkodowany pouczony o procedurze dochodzenia odszkodowania.

 


Starszy mężczyzna potrzebujący pomocy - ul. Browarna

15.08.2018

 

W dniu 01.08.2018r. o godzinie 9:10 strażnicy zostali zaalarmowani przez mieszkankę ulicy Browarnej o nn. mężczyźnie, który od dłuższego czasu siedzi na jednej z ławek i prosi o pomoc. Na miejscu zdarzenia patrol zastał znanego im z poprzednich zdarzeń starszego mężczyznę. Był on trzeźwy, ale z uwagi na wysoką temperaturę oraz stan zdrowia nie mógł samodzielnie udać się do miejsca zamieszkania. Ww. nie chciał pomocy medycznej w związku z czym został odwieziony do domu.

 


Opalanie kabli - Trzebcz

15.08.2018

 

W dniu 01.08.2018r. o godzinie 11:50 patrol SM udał się na teren przyległy do składowiska odpadów w Trzebczu w związku ze zgłoszeniem obsługi o silnym zadymieniu. Po penetracji terenu strażnicy ujęli mężczyznę, który na otwartym powietrzu wypalał dużą ilość otuliny z kabli. Sprawcy nakazano natychmiastowe zaprzestanie procederu, a po sprawdzeniu pochodzenia ww. przedmiotów wyciągnięto od niego sankcje karne za zanieczyszczanie powietrza.

 


Kozy na wolności - teren miasta

15.08.2018

 

W dniu 05.08.2018r. o godzinie 17.20 patrol Straży Miejskiej został poinformowany, przez mieszkankę Polkowic Nowych o dwóch kozach, które wydostały się z ogrodzonej posesji i uciekły w nieznanym kierunku. W wyniku podjętych działań przy współpracy z mieszkańcami miasta kozy odnaleziono na terenie budowy szkoły przy ul. św. Sebastiana. Na miejsce zdarzenia przybyła właścicielka zwierząt, która po pouczeniu zabrała je na teren swojej posesji.

 


Nietoperz w mieszkaniu - ul. Kmicica

15.08.2018

 

W dniu 07.08.2018r. o godzinie 18:25 strażnicy zostali poproszeni przez mieszkankę ulicy Kmicica o pomoc w sprawie nietoperza, który wleciał do jej mieszkania przez otwarte okno i schował się za szafą powodując jej niepokój o chorego syna, który nie może być narażony na kontakt ze zwierzętami. Patrol SM udał się na miejsce zdarzenia i schwytał nietoperza, którego następnie przewieziono i wypuszczono na wolność.

 


Nietrzeźwa kobieta z dzieckiem - teren miasta

15.08.2018

 

W dniu 09.08.2018r. o godzinie 19:00 strażnicy zostali poinformowani przez mieszkankę miasta o nietrzeźwej kobiecie, która prowadzi wózek z małym dzieckiem. Patrol SM w toku podjętych działań ujął opisaną kobietę potwierdzając opisany w zgłoszeniu fakt. Strażnicy zaopiekowali się dzieckiem i wezwali na miejsce patrol policji, który przejął sprawę do dalszych czynności służbowych.

 Pies bez opieki - ul. Młyńska

30.07.2018

 

W dniu 18.07.2018r. o godzinie 21:50 strażnicy otrzymali zgłoszenie od mieszkańca miasta o psie rasy jamnik przebywającym na terenie dworca PKS przy ul. Młyńskiej. Na miejscu strażnicy złapali psa i sprawdzili jego oznakowanie. Ponieważ zwierzę nie posiadało chipa umożliwiającego identyfikację właściciela pies został przekazanych do Przytuliska w Przemkowie.

 


Zwłoki kobiety w mieszkaniu - ul. Hubala

30.07.2018

 

W dniu 19.07.2018r. o godzinie 22:40 strażnicy zostali zaalarmowani przez mieszkankę ulicy Hubala, iż od około 2 tygodni nie widziała swojej znajomej, a w jej mieszkaniu słychać szczekanie psa. Po przybyciu patrol SM potwierdził zgłoszenie oraz stwierdził wydobywający się z mieszkania niepokojący zapach. Strażnicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz wezwali na miejsce inne służby. Podczas prowadzenia dalszych czynności przez Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe i funkcjonariuszy KPP Polkowice w mieszkaniu ujawniono zwłoki zaginionej kobiety.

 


Wsparcie dla pogotowia - ul. Młyńska

30.07.2018

 

W dniu 22.07.2018r. o godzinie 12:40 patrol SM udał się na ulicę Młyńską w celu udzielenia wsparcia dla zespołu ratownictwa medycznego, który próbował udzielić pomocy medycznej agresywnemu mężczyźnie. Na miejscu zdarzenia strażnicy stwierdzili, iż mężczyzna jest nadmiernie i „dziwnie” pobudzony w związku z czym obezwładnili go umożliwiając ratownikom udzielenie mu pomocy. Ponieważ zaistniały uzasadnione podejrzenia, iż mężczyzna znajduje się pod wpływem środków odurzających na miejsce wezwano patrol policji, który przejął dalsze czynności.

 


Udzielona pomoc starszej kobiecie - oś. Krupińskiego

30.07.2018

 

W dniu 24.07.2018r. o godzinie 8.15 patrol pieszy kontrolujący rejon osiedla Krupińskiego zauważył siedzącą na jednej z ławek starszą kobietę. Podczas rozmowy ustalono, iż ww. wyszła z domu do Przychodni Zdrowia, ale źle się poczuła i nie może dojść tam samodzielnie. Strażnicy na miejsce zdarzenia wezwali radiowóz służbowy SM, który przetransportował kobietę do Przychodni PCUZ.

 


 

Ponadto w minionym okresie strażnicy wielokrotnie interweniowali w miejscach publicznych w związku ze zgłoszeniami mieszkańców o niewłaściwie zachowujących się grupach dzieci i młodzieży.

 Psy bez nadzoru - Komorniki

02.07.2018

 

W dniu 19.06.2018r. o godzinie 13:10 strażnicy otrzymali zgłoszenie od mieszkańca Komornik o dwóch psach, które wbiegły na posesję i nie dają się wypłoszyć wzbudzając zagrożenia dla jego zdrowia. Na miejscu zdarzenia patrol SM podjął czynności zmierzające do ustalenia ich właścicieli. W toku tych czynności ustalono jednego z nich, który odebrał psa, a za nie wywiązanie się z obowiązków przewidzianych w przepisach został ukarany mandatem karnym. Drugi z psów został odłowiony i umieszczony w Przytulisku w Przemkowie. W dniu 20.06.2018r odnaleziono jego właściciela, który również za swoje zachowanie poniósł konsekwencje karne, a następnie odebrał psa.

 


Mężczyzna z urazem głowy - ul. Spokojna

02.07.2018

 

W dniu 25.06.2018r. o godzinie 2:00 strażnicy otrzymali zgłoszenie o nn. mężczyźnie z raną nad lewym okiem, który przebywa na ulicy Spokojnej. Na miejscu zdarzenia zastali znanego im bezdomnego, który oświadczył, iż urazu doznał w wyniku upadku – znajdował się w stanie nietrzeźwości. Strażnicy wezwali na miejsce zespół Pogotowia Ratunkowego, który udzielił poszkodowanemu pomocy medycznej, a następnie zabrał go na badania do szpitala.

 


Wybijane szyby w pustostanie - ul. Kolejowa

02.07.2018

 

W dniu 26.06.2018r. o godzinie 14:55 mieszkaniec miasta poinformował strażników o fakcie wybijania szyb w jednym z pustych budynków przy ul. Kolejowej. Patrol SM natychmiast udał się we wskazane miejsce i w toku podjętych działań ujął pięcioro nieletnich przebywających na zamkniętym terenie. Podczas rozmowy z nieletnimi ustalono dane personalne sprawcy, który oddalił się przed przybyciem patrolu. Po zakończeniu tych czynności nieletnich zwolniono oraz powiadomiono właściciela budynku o konieczności właściwego zabezpieczenia dojścia do budynku. Notatkę ze zdarzenia przekazano do Komendy Powiatowej Policji, gdzie pokrzywdzony złoży żądanie ścigania sprawcy niszczenia mienia.

 Mężczyzna z dusznościami - Plac Seniora

18.06.2018

 

W dniu 06.06.2018r. o godzinie 19:35 strażnicy otrzymali zgłoszenie od mieszkańców o nn. mężczyźnie, który zasłabł na Placu Seniora. Na miejscu zdarzenia patrol odnalazł opisanego starszego mężczyznę, który oświadczył, iż ma trudności z oddychaniem. Strażnicy natychmiast zaopiekowali się mężczyzną i wezwali zespół Pogotowia Ratunkowego, któremu przekazano mieszkańca miasta.

 


Wyciek na drodze

18.06.2018

 

W dniu 07.06.2018r. o godzinie 8.35 patrol SM udał się na skrzyżowanie ulic Ogrodowa - Chocianowska i DK 3 w związku ze zgłoszeniem o dużym wycieku substancji ropopochodnej, która stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Strażnicy zabezpieczyli teren do przyjazdu Jednostki Straży Pożarnej, która zneutralizowała zagrożenie. W toku podjętych działań ustalono sprawcę zanieczyszczenia i wyciągnięto wobec niego sankcje karne.

 


Mężczyzna z kawałkiem szkła w twarzy - ul. Sucharskiego

18.06.2018

 

W dniu 09.06.2018r. o godzinie 16:40 strażnicy otrzymali zgłoszenie o nn. mężczyźnie, który przebywa pod sklepem na ul. Sucharskiego i ma wbity w twarz odłamek szkła. Na miejscu zdarzenia patrol odnalazł opisanego mężczyznę, którym okazał się mieszkaniec ulicy Dąbrowskiego. Nietrzeźwy mężczyzna oświadczył, iż przewrócił się na butelkę i stąd powstała jego rana. Strażnicy natychmiast zaopiekowali się mężczyzną i wezwali na zespół Pogotowia Ratunkowego, któremu przekazano mężczyznę.

 Pozostawiony zużyty sprzęt przy PSZOK - Kaźmierzów

05.06.2018

 

W dniu 24.05.2018r. o godzinie 15.15 patrol SM udał się do miejscowości Kaźmierzów w związku z otrzymanym zgłoszeniem o pozostawieniu przy osiedlowym PSZOK zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W toku podjętych czynności wyjaśniających strażnicy ustalili osobę odpowiedzialną za pozbywanie się wbrew przepisom tego typu odpadów i wyciągnęli wobec niej sankcje karne w drodze mandatu karnego.

 


Kobieta w ciąży potrzebująca pomocy - ul. Przemkowska

05.06.2018

 

W dniu 27.05.2018r. o godz. 13. 45 patrol SM pełniący służbę na terenie miasta zauważył leżącą na chodniku przy ul. Przemkowskiej kobietę. Strażnicy natychmiast podeszli do kobiety i uzyskali informację, iż źle się poczuła, a jest w ciąży i prosi o wezwanie pogotowia ratunkowego. Strażnicy zaopiekowali się kobietą do czasu przybycia zespołu ratowniczego, a następnie przekazali ww. pod ich nadzór.

 


Mężczyzna dobijający się do mieszkania - ul. Hubala

05.06.2018

 

W dniu 28.05.2018r. o godzinie 17.30 na prośbę dyżurnego KPP strażnicy udali się na ulicę Hubala 40 w związku ze zgłoszeniem o nietrzeźwym mężczyźnie dobijającym się do drzwi jednego z mieszkań. Na miejscu zdarzenia strażnicy ujęli i wylegitymowali opisanego mężczyznę. Jak się okazało był to członek rodziny, którego rodzice nie chcieli wpuścić z uwagi na fakt, iż pod wpływem alkoholu jest agresywny. Mężczyzna został pouczony z art. 51 kw, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. O ustalonych faktach poinformowano dyżurnego KPP.

 


Zgłoszenie o bezdomnej kobiecie - ul. Chocianowska

05.06.2018

 

W dniu 01.06.2018r. o godz. 10. 05 patrol SM pełniący służbę na terenie miasta udał się na ulicę Chocianowską w związku ze zgłoszeniem mieszkańca o nn. kobiecie, która od kilku dni nocuje pod płotem jego posesji. Na miejscu zdarzenia strażnicy zastali opisaną kobietę i wylegitymowali ją. Oświadczyła ona, iż pomimo faktu posiadania adresu zameldowania na terenie jednego z miast Dolnego Śląska jest bezdomna. Kobieta nie wymagała pomocy lekarskiej oraz odmówiła udzielenia jej pomocy w dotarciu do Noclegowni. Poinformowano ją o możliwości starania się o wsparcie w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 Mężczyzna potrzebujący pomocy - ul. Ociosowa

21.05.2018

 

W dniu 08.05.2018r. o godzinie 8.50 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o nn. mężczyźnie śpiącym w piwnicy jednego z bloków mieszkalnych przy ul. Ociosowej. Skierowany na miejsce patrol odnalazł i dobudził opisanego mężczyznę. Po rozmowie okazało się, iż z powodów rodzinnych nie ma gdzie przebywać i nocuje w różnych miejscach. Strażnicy przewieźli mężczyznę do Ośrodka Pomocy Społecznej, a po załatwieniu formalności umieścili go w Noclegowni dla Bezdomnych.

 


Pies na terenie placówki "Skarbek"

21.05.2018

 

W dniu 08.05.2018r. o godzinie 12:20 strażnicy otrzymali zgłoszenie od pracowników Placówki Socjalizacyjnej „Skarbek” o przebywającym na terenie ośrodka obcym psie. Po przybyciu na miejsce patrol SM odłowił zwierzę, a następnie w toku podjętych działań ustalił jego właściciela i opiekuna, który bezmyślnie puścił psa bez nadzoru. Po zakończeniu czynności wyjaśniających mężczyzna został ukarany mandatem karnym.

 


Pies bez nadzoru w Parku

21.05.2018

 

W dniu 17.05.2018r. o godz. 20.10 patrol SM pełniący służbę na terenie miasta udał się na teren Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku w związku ze zgłoszeniem obsługi monitoringu o nn. mężczyźnie, który pomimo dużej ilości dzieci na placach zabaw puścił luzem swojego psa. Na miejscu zdarzenia strażnicy zlokalizowali opisanego mężczyznę oraz jego psa. Na polecenie strażników mężczyzna zapiął psa na smycz, a po wykonaniu czynności służbowych przyjął nałożony na niego mandat karny.

 


Próba samobójcza - ul. Spokojna

21.05.2018

 

W dniu 18.05.2018r. o godzinie 20.45 na prośbę dyżurnego KPP strażnicy udali się na ulicę Spokojną w związku ze zgłoszeniem o bezdomnym, który wyszedł z terenu Noclegowi z nożem grożąc, że sobie „coś” zrobi. Po przybyciu na miejsce zdarzenia patrol zauważył opisanego mężczyznę siedzącego na przystanku. Mężczyzna trzymał w ręku nóż i nie reagował na wydawane mu polecenia odłożenia niebezpiecznego przedmiotu. Strażnicy odwracając jego uwagę oraz używając środków przymusu odebrali mu nóż, a następnie przekazali go przybyłemu na miejsce zespołowi Pogotowia Ratunkowego oraz Policji.

 


Spalanie płyt meblowych - Tarnówek

21.05.2018

 

W dniu 19.05.2018r. o godz. 20.50 patrol SM pełniący służbę na terenie miasta udał się do miejscowości Tarnówek w związku ze zgłoszeniem o spalaniu odpadów na terenie jednej z posesji. Po penetracji terenu ustalono sprawcę, który na wolnym powietrzu spalał płyty meblowe zamiast odwieźć je do Centralnego PSZOK. Właścicielce posesji nakazano natychmiast zagasić ogień i usunąć odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami, a za popełnione wykroczenie nałożono mandat karny.

 Kobieta z histerią

08.05.2018

 

W dniu 23.04.2018r. o godzinie 13.35 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o nn. kobiecie, która przebywając na placu zabaw zaczęła głośno krzyczeć i zachowywać się irracjonalnie. Na miejscu zdarzenia patrol SM zaopiekował się kobietą, która z nieznanych przyczyn dostała ataku histerii. Wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego, któremu przekazano kobietę.

 


Pozostawione otwarte mieszkanie - ul. Miedziana

08.05.2018

 

W dniu 25.04.2018r. o godzinie 9:15 strażnicy otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonego mieszkańca o uchylonych drzwiach wejściowych do jednego z mieszkań przy ul. Miedzianej. Na miejscu strażnicy potwierdzili zgłoszenie – nie stwierdzając w mieszkaniu obecności żadnych osób. W związku z powyższym wezwano patrol policji, który zabezpieczył mieszkanie, zaś strażnicy po ustaleniu właściciela udali się do jego miejsca pracy i przywieźli go na miejsce zdarzenia. Zapominalska mieszkanka miasta sprawdziła mieszkanie nie stwierdzając faktu kradzieży żadnych przedmiotów, a następnie zamknęła mieszkanie.

 


Pobity mężczyzna - ul. Młyńska

08.05.2018

 

W dniu 28.04.2018r. o godz. 19.00 patrol SM pełniący służbę na terenie miasta udał się na ulicę Młyńską w związku ze zgłoszeniem o pobiciu mieszkańca miasta przez innego mężczyznę. Na miejscu zdarzenia strażnicy zastali poszkodowanego, świadka oraz ujęli sprawcę czynu zabronionego. Pobity mężczyzna został zabrany na badania przez przybyły zespół Pogotowia Ratunkowego, zaś strażnicy przewieźli ujętego do Komendy Powiatowej Policji, gdzie został przekazany do dalszych czynności.

 


Uszkodzony zamek w drzwiach - ul. Ogrodowa

08.05.2018

 

W dniu 01.05.2018r. o godzinie 15.10 strażnicy udali się na ulicę Ogrodową w związku ze zgłoszeniem mieszkańców o fakcie uszkodzenia zamka w drzwiach wejściowych do klatki schodowej, w wyniku czego nie mogą wydostać się z budynku. Na miejscu strażnicy potwierdzili zgłoszenie, a następnie otworzyli drzwi z zewnątrz dzięki kluczom zrzuconym przez lokatorów.

 Trzy psy bez nadzoru - Moskorzyn

23.04.2018

 

W dniu 11.04.2018r. o godzinie 18.45 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o biegających bez opieki i nadzoru trzech psach po miejscowości Moskorzyn. Po przybyciu na miejsce i penetracji terenu wsi strażnicy odnaleźli opisane zwierzęta, a następnie ustalili osobę odpowiedzialną za ich wypuszczenie. Sprawca został ukarany mandatem karnym oraz zabezpieczył teren swojej posesji przed ponownym wydostaniem się psów.

 


Wynoszenie odpadów wielkogabarytowych przy PSZOK - ul. Hubala

23.04.2018

 

W dniu 12.04.2018r.  o godzinie 18:45 na zgłoszenie obsługi monitoringu wizyjnego ul. Hubala patrol SM przeprowadził czynności związane z niezgodnym z przepisami pozbywaniem się odpadów wielkogabarytowych. Na miejscu zdarzenia patrol stwierdził pozostawioną pod jednym z PSZOK-ów wersalkę, a następnie przejrzał zapis monitoringu ustalając rysopis osób odpowiedzialnych za ww. czyn. W toku podjętych działań osoba odpowiedzialna za wykroczenie została ukarana mandatem karnym.

 


Wąż w ogrodzie - Żelazny Most

23.04.2018

 

W dniu 20.04.2018r. o godz. 13.30 na prośbę dyżurnego KP PSP  patrol SM pełniący służbę na terenie miasta udał się do miejscowości Żelazny Most w związku ze zgłoszeniem mieszkanki o przebywającym na terenie jej posesji wężu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia wraz z zastępem JRG przeprowadzono penetrację terenu i na jednym z krzewów odnaleziono wiszącego ok. 1,5 m węża. Jak się okazało był to niegroźny zaskroniec. Gad został złapany przez strażaków, a następnie strażnicy odwieźli go w bezpieczne miejsce do lasu gdzie został wypuszczony na wolność.

 


Poszukiwania chorej kobiety - ul. Spokojna

23.04.2018

 

W dniu 21.04.2018r. o godzinie 21.00 na prośbę dyżurnego KPP strażnicy udali się na ulicę Spokojną w rejon terenu rekreacyjnego „Ścieżka zdrowia” w związku ze zgłoszeniem o zaginięciu chorej kobiety. Na miejscu zdarzenia wraz z patrolem policji strażnicy przeprowadzili penetrację terenu w poszukiwaniu zaginionej. W trakcie prowadzonych czynności otrzymano informację, iż ww. osoba odnalazła się.

 Wielkogabaryty wynoszone przy PSZOK

10.04.2018

 

W dniu 27.03.2018r. o godzinie 13.35 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od obsługi monitoringu ulicy Hubala o nn. mężczyźnie wynoszącym pod PSZOK odpady wielkogabarytowe wbrew postanowieniom przepisów uchwały. Na miejscu zdarzenia w toku podjętych przez strażników czynności wyjaśniających ustalono sprawcę zarejestrowanego czynu. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu wykroczenia za co został ukarany wysokim mandatem karnym.

 


Poszukiwania nieletniego - teren miasta

10.04.2018

 

W dniu 30.03.2018r. o godzinie 0:10 na prośbę dyżurnego KPP P-ce patrol SM przeprowadził penetrację terenu miasta w poszukiwaniu nieletniego chłopca, który nie wrócił na noc do domu. W trakcie podjętych czynności strażnicy odnaleźli chłopca, który w towarzystwie innej nieletniej przebywał przy ulicy Młyńskiej. Strażnicy zaopiekowali się nieletnimi i przekazali ich przybyłemu na miejsce patrolowi policji.

 


Porzucony piesek - Jędrzychów

10.04.2018

 

W dniu 05.04.2018r. o godz. 8.15 patrol SM pełniący służbę na terenie miasta udał się do miejscowości Jędrzychów w związku ze zgłoszeniem mieszkanki, iż w nocy nieznana osoba podrzuciła na teren jej posesji psa. Na miejscu zdarzenia strażnicy zastali opisane zwierzę oraz przedmioty służące do jego utrzymania oraz karmę. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa porzucenia zwierzęcia na miejsce zdarzenia wezwano funkcjonariuszy policji, którym przekazano sprawę do dalszego prowadzenia. Porzucony piesek został umieszczony w Przytulisku w Przemkowie.

 


Mężczyzna pogryziony przez psa - ul. Hubala

10.04.2018

 

W dniu 06.04.2018r. o godzinie 16.15 strażnicy udali się na ulicę Hubala 26 w związku ze zgłoszeniem mieszkańca, iż został pogryziony przez psa sąsiadki. Na miejscu zdarzenia strażnicy ustalili fakty zdarzenia oraz udali się do miejsca zamieszkania właściciela psa. Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających kobieta opiekująca się zwierzęciem w chwili zdarzenia została ukarana mandatem karnym i zobligowana do przedstawienia dowodów poddania psa szczepieniu oraz obserwacji weterynaryjnej.

 Bójka dwóch mężczyzn - ul. 3-go Maja

28.03.2018

 

W dniu 13.03.2018r. o godzinie 15.00 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od nn. osoby o dwóch mężczyznach bijących się na chodniku przy ul. 3-go Maja. Na miejscu zdarzenia strażnicy rozdzielili i  ujęli obu mężczyzn. W toku czynności wyjaśniających ustalono, iż obaj mężczyźni znajdują się w stanie po użyciu alkoholu i znają się osobiście. Z nieustalonych  powodów jeden z nich zaatakował drugiego. Mężczyźni zostali umieszczeni w radiowozie i przewiezieni do KPP P–ce w celu prowadzenia dalszych czynności.

 


Mężczyzna dobijający się do drzwi mieszkania - ul. Kolejowa

28.03.2018

 

W dniu 17.03.2018r.  o godzinie 7:10 patrol SM udał się na ulicę Kolejową w związku ze zgłoszeniem mieszkańca o nn. mężczyźnie dobijającym się do drzwi jego mieszkania. Na miejscu zdarzenia strażnicy ujęli młodego mężczyznę. Jak okazało się był to członek rodziny zgłaszającego, którego ten z uwagi na jego agresywne zachowanie nie chciał wpuścić do mieszkania. W toku podjętych działań mężczyzna oddalił się z klatki schodowej i zaprzestał niepokojenia domowników.

 


Ulatniający się gaz - ul. Browarna

28.03.2018

 

W dniu 18.03.2018r. o godz. 12.00 patrol SM pełniący służbę na terenie miasta udał się na ulicę Browarną w związku ze zgłoszeniem mieszkańca o silnej woni gazu. Na miejscu zdarzenia strażnicy potwierdzili zgłoszenie i podjęli próbę ustalenia źródła woni. Następnie powiadomili Straż Pożarną oraz Pogotowie gazowe i zabezpieczyli teren do czasu przybycia służb – przekazując im teren działania.

 


Mężczyzna z niebezpiecznym narzędziem - ul. Browarna

28.03.2018

 

W dniu 18.03.2018r. o godzinie 16.15 strażnicy patrolujący teren miasta zauważyli przy ulicy Browarnej idącego mężczyznę. Z kieszeni mężczyzny wystawało widoczne ostrze noża. W związku z tym faktem strażnicy ujęli mężczyznę i odebrali mu niebezpieczny przedmiot oraz podjęli czynności sprawdzające. W trakcie legitymowania mężczyzna zaczął uciekać wobec czego strażnicy udali się za nim w pościg, w wyniku którego ujęli go i osadzili w radiowozie, a następnie przekazali przybyłemu na miejsce patrolowi policji. Mężczyzna został przez policjantów zatrzymany do dalszych czynności procesowych.

 


Nietrzeźwy mężczyzna potrzebujący pomocy - ul. Górników

28.03.2018

 

W dniu 20.03.2018r. o godzinie 11.25 strażnicy udali się na ulicę Górników w związku ze zgłoszeniem o nn. mężczyźnie leżącym na jednej z ławek. Po przybyciu na miejsce odnaleziono opisanego mężczyznę, wyczuwając od niego silną woń alkoholu. Po dobudzeniu ww. nie mógł utrzymać się na nogach, a kontakt z nim był bardzo utrudniony, wobec czego na miejsce wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy medyczni podjęli decyzję o przewiezieniu mężczyzny do szpitala.

 


Odpady pozostawione przy PSZOK - ul. Hubala

28.03.2018

 

W dniu 22.03.2018r. o godzinie 2.30 strażnicy  patrolujący teren miasta zostali powiadomieni przez obsługę monitoringu PGMiKM o nn. mężczyźnie , który wyniósł z jednego z mieszkań ul. Hubala płyty meblowe oraz telewizor i pozostawił je przy osiedlowym PSZOK.  Strażnicy potwierdzili zgłoszenie, a w godzinach porannych podjęli dalsze czynności. Ustalony sprawca zanieczyszczania terenu i pozbywania się odpadów niezgodnie z obowiązującymi przepisami został ukarany mandatem karnym.

 Wyrzucone śmieci do rowu

13.03.2018

 

W dniu 26.02.2018r. o godzinie 10.00 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od pracownika ZGZM o ujawnieniu w przydrożnym rowie obok drogi do Przemkowa porzuconych przez nn. sprawcę odpadów. Na miejscu zdarzenia strażnicy przeprowadzili czynności wyjaśniające zmierzające do ustalenia sprawcy zanieczyszczenia – ustalając dane umożliwiające identyfikację. Czynności wyjaśniające są w trakcie realizacji.

 


Spalanie odpadów - ul. Porzeczkowa

13.03.2018

 

W dniu 27.02.2018r. o godzinie 9:40 patrol SM udał się na ulicę Porzeczkową w związku ze zgłoszeniem mieszkańców o spalaniu nieczystości na terenie jednej z posesji. Po przybyciu na miejsce strażnicy ustalili nr nieruchomości, na której zastano sprawcę w trakcie spalania odpadów. Mężczyzna został zobligowany do natychmiastowego zaprzestania prowadzonych działań, a następnie ukarany wysokim mandatem karnym.

 


Mężczyzna dobijający się do drzwi mieszkania - ul. Legnicka

13.03.2018

 

W dniu 28.02.2018r. o godz. 18.10 na prośbę dyżurnego KPP patrol SM pełniący służbę na terenie miasta udał się na ulicę Legnicką 7, w związku ze zgłoszeniem o nietrzeźwym mężczyźnie dobijającym się do drzwi wejściowych jednego z mieszkań. Na miejscu zdarzenia strażnicy ujęli opisanego mężczyznę i przeprowadzili z nim rozmowę wyjaśniającą nakazując mu oddalenie się z miejsca zdarzenia, co uczynił. Niestety mężczyzna po odjeździe patrolu wrócił i ponownie zakłócał porządek publiczny w związku z czym został ujęty i przewiezionych do KPP Polkowice, celem przeprowadzenia dalszych czynności.

 


Pomoc kobiecie - ul. Chopina

13.03.2018

 

W dniu 02.03.2018r. o godzinie 13.05 strażnicy udali się na ulicę Chopina w związku ze zgłoszeniem o nn. kobiecie siedzącej na ławce, która źle się poczuła. Na miejscu strażnicy odnaleźli opisaną osobę i zaopiekowali się nią. Kobieta odmówiła udzielenia jej pomocy medycznej, a jedynie poprosiła o przewiezienie do miejsca zamieszkania. Strażnicy przewieźli kobietę pod wskazany przez nią adres i kobieta o własnych siłach udała się do mieszkania.

 


Pomoc mieszkance w dobudzeniu partnera - ul. 3-go Maja

13.03.2018

 

W dniu 03.03.2018r. o godzinie 23.50 na prośbę dyżurnego KPP strażnicy udali się na ulicę 3-go Maja w związku ze zgłoszeniem mieszkanki miasta o braku kontaktu z jej partnerem, który przebywa w jednym z mieszkań. Mężczyzna nie otwiera drzwi i nie odbiera telefonu pomimo słyszalnego głośnego dzwonka w związku z czym zgłaszająca obawia się o stan zdrowia i życia partnera. Po przybyciu na miejsce patrol dobudził mężczyznę, któremu na szczęście nic się nie stało, a jedynie spał. Jak stwierdził nie słyszał wcześniejszego pukania i sygnałów telefonu.

 


Pozostawione odpady przy boksie śmietnikowym

13.03.2018

 

W dniu 05.03.2018r. o godzinie 14.00 strażnicy patrolujący teren miasta stwierdzili pozostawione przy jednym z boksów śmietnikowych na terenie „Ścieżki Zdrowia” przy ul. Spokojnej odpady budowlane, stare meble itp. W toku przeprowadzonych czynności wyjaśniających ustalili osobę odpowiedzialną za pozostawienie w miejscu do tego nie przeznaczonym odpadów i ukarali ją wysokim mandatem karnym.

 


Spalanie odpadów

13.03.2018

 

W dniach 06 - 08.03.2018r. patrol SM wykonujący kontrolę posesji prywatnych pod kątem spalania w przydomowych instalacjach grzewczych nieodpowiedniego paliwa, podczas rutynowej akcji na trzech posesjach w miejscowości Dąbrowa, Tarnówek i Żelazny Most ujawnił fakt spalania w piecach odpadów pomimo obowiązującego zakazu, a w związku z tym zatruwania swoich rodzin i sąsiadów toksycznymi dymami. Sprawcy spalania nieczystości, które powinny zostać przekazane do Centralnego PSZOK zostali ukarani mandatami karnymi i zobligowani do przekazania we wskazane miejsce przygotowanych do spalenia odpadów.

 Zaginiona dziewczynka - teren Polkowic

26.02.2018

 

W dniu 12.02.2018r. o godzinie 17.50 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o nieletniej dziewczynce, która wyszła z domu i nie wróciła do niego. Informację natychmiast przekazano do dyżurnego KPP, zaś patrol SM podjął penetrację terenu miasta w poszukiwaniu zaginionej. Około godziny 18.40 strażnicy otrzymali informację, iż dziewczynka odnalazła się.

 


Parkowanie na miejscu dla inwalidy - ul. Dąbrowskiego

26.02.2018

 

W dniu 13.02.2018r. o godzinie 14:15 patrol SM udał się na ulicę Dąbrowskiego przy ZG Rudna w związku ze zgłoszeniem o parkowaniu pojazdu bez uwidocznionej karty parkingowej, na prawidłowo oznakowanym miejscu wyznaczonym dla osoby niepełnosprawnej. Na miejscu zdarzenia strażnicy potwierdzili zgłoszenie oraz założyli na koło pojazdu urządzenie blokujące. O godzinie 17.30 zgłosił się do SM kierujący pojazdem, który przyznał się do zaparkowania samochodu pomimo faktu, iż nie jest do tego uprawniony. Za swoje zachowanie został ukarany 500 zł mandatem karnym.

 


Szarpanina grupy osób - ul. Dąbrowskiego

26.02.2018

 

W dniu 17.02.2018r. o godz. 17.50 na prośbę dyżurnego KPP patrol SM pełniący służbę na terenie miasta udał się na ulicę Dąbrowskiego, gdzie przed jednym z lokali doszło do szarpaniny grupy osób. Na miejscu strażnicy zastali opisaną grupę z którą przeprowadzono czynności wyjaśniające. Jak ustalono pomiędzy kilkoma osobami doszło do nieporozumienia, które sprowokowało niewłaściwe zachowanie się. Po rozmowie grupa rozeszła się nie wnosząc żadnych oskarżeń na siebie.

 


Pies pogryziony przez innego psa - Sobin

26.02.2018

 

W dniu 22.02.2018r. o godzinie 9.05 na prośbę dyżurnego KPP strażnicy udali się na ulicę Polkowicką w miejscowości Sobin w związku ze zgłoszeniem o pogryzieniu psa przez innego psa, który wydostał się z niewłaściwie zabezpieczonej posesji. Na miejscu zdarzenia strażnicy zastali opisane zwierzę, a w toku podjętych działań ustalili jego właściciela, który został wezwany na miejsce. Po jego przybyciu pies został schwytany i umieszczony na terenie posesji w sposób uniemożliwiający jego ponowne wydostanie się. Właściciel psa został ukarany mandatem karnym i zobligowany do kontaktu z poszkodowanymi w celu zwrotu kosztów leczenia pogryzionego psa.

 


Spalanie płyt meblowych - Kaźmierzów

26.02.2018

 

W dniu 23.02.2018r. o godzinie 15.55 patrol SM wykonujący kontrolę posesji prywatnych pod kątem spalania w przydomowych instalacjach grzewczych nieodpowiedniego paliwa, podczas rutynowej akcji na jednej z posesji w miejscowości Kaźmierzów wykrył fakt spalania w piecu płyt meblowych nasączonych lakierami. Sprawca spalania odpadów, które powinny zostać przekazane do Centralnego PSZOK został ukarany mandatem karnym i zobligowany do przekazania we wskazane miejsce przygotowanych do spalenia płyt. Z uwagi na fakt, iż osoba ta jest w trudnej sytuacji materialnej poinformowano ją o możliwości uzyskania pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej na zakup odpowiedniego paliwa i nie trucia siebie oraz sąsiadów.

 Mężczyzna potrzebujący pomocy - ul. Kominka

12.02.2018

 

W dniu 31.01.2018r. o godzinie 14.35 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o nn. mężczyźnie, który wszedł do jednego ze sklepów przy ul. Kominka i źle się poczuł. Skierowany na miejsce patrol straży miejskiej zastał tam trzeźwego bezdomnego, który posiadał widoczne rany na nodze. Strażnicy zajęli się mężczyzną i wezwali na miejsce zespół Pogotowia Ratunkowego, który zabrał mężczyznę na badania.

 


Opalanie kabli - ul. Piotra Skargi

12.02.2018

 

W dniu 01.02.2018r. o godzinie 7:50 patrol SM udał się na ulicę Piotra Skargi w związku ze zgłoszeniem o paleniu otwartego ognia w pobliżu zabudowań. Na miejscu zdarzenia strażnicy ujęli mężczyznę, który rozpalił ogień w celu opalenia zebranych w śmietnikach kabli. Nakazano mu ugasić ogień, a za spalanie odpadów nałożono na niego mandat karny.

 


Wołanie o pomoc - ul. Hubala

12.02.2018

 

W dniu 01.02.2018r. o godz. 17.25 patrol SM pełniący służbę na terenie miasta udał się na ulicę Hubala 26 w związku ze zgłoszeniem o dobiegającym z jednego z mieszkań wołania o pomoc. Na miejscu strażnicy ustalili adres, z którego dobiegało wezwanie i weszli do mieszkania. W środku zastano nietrzeźwego mężczyznę przygniecionego jednym z mebli znajdujących się w mieszkaniu. Po jego uwolnieniu oświadczył strażnikom, iż nie chce żadnej pomocy medycznej – nie posiadał również widocznych obrażeń. Jak stwierdził nieznana mu osoba weszła do jego mieszkania i przewróciła na niego mebel. Mężczyznę pouczono o jego prawach do zgłoszenia zawiadomienia do KPP.

 


Pies pozostawiony pod sklepem - ul. Legnicka

12.02.2018

 

W dniu 02.02.2018r. o godzinie 12.30 strażnicy udali się na ulicę Legnicką w związku ze zgłoszeniem o pozostawieniu przed jednym ze sklepów psa. Po przybyciu na miejsce patrol zauważył przywiązanego psa, który jak ustalono z oświadczeń świadków przebywa tam od kilku godzin. Ponieważ zwierzę nie posiadało chipa umożliwiającego identyfikację właściciela zostało przekazane do Przytuliska dla zwierząt w Przemkowie. W toku prowadzonych czynności wyjaśniających strażnikom udało się ustalić nieodpowiedzialnego właściciela, wobec którego zastosowano sankcje karne i poinformowano, gdzie przebywa pies.

 


Spalanie odpadów - ul. Czereśniowa

12.02.2018

 

W dniu 09.02.2018r. o godzinie 10.20 patrol SM udał się na ulicę Czereśniową w związku ze zgłoszeniem o spalaniu odpadów na terenie jednej z budów. Na miejscu zdarzenie strażnicy zlokalizowali miejsce, gdzie spalano odpady roślinne i ujęli sprawcę czynu. Mężczyznę ukarano mandatem karnym i nakazano zagasić odpady oraz wywieźć je do Centralnego PSZOK.

 Kobieta potrzebująca pomocy - ul. Rynek

29.01.2018

 

W dniu 16.01.2018r. o godzinie 06.25 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o nn. kobiecie, która siedzi od dłuższego czasu na jednej z ławek w Rynku. Skierowany na miejsce zdarzenia patrol SM odnalazł opisaną kobietę i przeprowadził z nią czynności wyjaśniające. W toku tych działań ustalono, iż kobieta ma trudności z poruszaniem się, posiadała przy sobie kule lekarskie, a z powodu silnego wiatru nie może dojść do domu. Strażnicy pomogli kobiecie i odwieźli do miejsca zamieszkania.

 


Niezabezpieczona studzienka - ul. Kolejowa

29.01.2018

 

W dniu 16.01.2018r. o godzinie 13:20 patrol SM udał się na ulicę Kolejową w związku ze zgłoszeniem o niewłaściwie zabezpieczonej studzience kanalizacyjnej, która stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia przechodniów. Na miejscu zdarzenia patrol odnalazł opisane miejsce stwierdzając, że nn. osoba ściągnęła z otworu studzienki pokrywę i pozostawiła ją otwartą. W celu usunięcia zagrożenia strażnicy założyli pokrywę na właz studzienki.

 


Zagrożenie na drodze

29.01.2018

 

W dniu 19.01.2018r. o godz. 13.45 na prośbę dyżurnego KPP patrol SM pełniący służbę na terenie miasta udał się na rondo „Niezapominajki” w związku ze zgłoszeniem o nn. mężczyźnie, który idąc zatacza się i wchodzi na jezdnię bezpośrednio pod jadące pojazdy, Na miejscu zdarzenia strażnicy zastali siedzącego na chodniku w stanie nietrzeźwości mieszkańca miasta, który nie był w stanie samodzielnie dotrzeć do miejsca zamieszkania. Z uwagi na jego stan przewieziono go do domu.

 


Silne zadymienie - ul. Kolejowa

29.01.2018

 

W dniu 20.01.2018r. o godzinie 20.30 strażnicy udali się na ulicę Kolejową w związku ze zgłoszeniem o silnym zadymieniu i podejrzeniu spalania odpadów na terenie jednej z posesji. Na miejscu zdarzenia strażnicy przeprowadzili kontrolę pieca oraz materiałów przeznaczonych do spalenia - nie stwierdzając nieprawidłowości. Jak ustalono zadymienie i swąd powstały najprawdopodobniej w wyniku zapalenia się sadzy w kominie.

 


Pies bez nadzoru - oś. Centrum

29.01.2018

 

W dniu 28.01.2018r. o godzinie 10.30 patrol SM udał się na ulicę Chopina – Moniuszki w związku ze zgłoszeniem o biegającym po terenie osiedla dużym psie. Na miejscu strażnicy zauważyli opisane zwierzę. Był to mastiff maści czarnej. Strażnicy odłowili psa i ustalili jego właściciela. Nieodpowiedzialna mieszkanka miasta za wypuszczenie psa bez opieki i nadzoru została ukarana mandatem karnym.

 Szarpanina pomiędzy dwoma mężczyznami - ul. Miedziana

16.01.2018

 

W dniu 01.01.2018r. o godzinie 19.20 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o zakłócaniu porządku publicznego przez dwóch mężczyzn szarpiących się na ulicy Miedzianej obok jednego ze sklepów. W toku podjętych działań strażnicy ujęli obu mężczyzn, którzy swoim zachowanie wzbudzali niepokój innych mieszkańców.  Po odebraniu wyjaśnień okazało się, iż pomiędzy ww. doszło do sprzeczki, którą próbowali rozwiązać na drodze siłowej. Mężczyźni zostali pouczeni za zakłócanie porządku i zwolnieni do miejsc zamieszkania.

 


Pies bez nadzoru - ul. Hubala

16.01.2018

 

W dniu 08.01.2018r.  o godzinie 14:10 patrol SM udał się na ulicę Hubala w związku ze zgłoszeniem o psie, który od dłuższego czasu biega bez nadzoru właściciela po terenie osiedla. Na miejscu zdarzenia strażnicy przy współpracy ze zgłaszającym ustalili osobę odpowiedzialną za wypuszczenie psa i wyciągnęli wobec niej konsekwencje w drodze mandatu karnego. Po zakończeniu czynności pies został zabrany przez właściciela do domu.

 


Kierujący bez uprawnień - ul. Browarna

16.01.2018

 

W dniu 09.01.2018r. o godz. 9.25 patrol SM pełniący służbę na terenie ulicy Browarnej zauważył samochód osobowy pozostawiony przez kierującego w miejscu obowiązywania znaku drogowego dotyczącego zakazu zatrzymywania się. W wyniku rozpytania strażnicy ustalili kierującego i przeprowadzili z nim czynności wyjaśniające. W toku tych działań okazało się, iż kierujący pojazdem mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi w ruchu drogowym. Wobec powyższego na miejsce wezwano patrol policji, a mężczyznę ukarano wysokim mandatem karnym.

 


Mężczyzna z urazem głowy - ul. Głogowska

16.01.2018

 

W dniu 12.01.2018r. o godzinie 18.35 strażnicy  udali się na ulicę Głogowską w związku ze zgłoszeniem  o nn. mężczyźnie leżącym na ziemi. Na miejscu zdarzenia strażnicy zastali opisanego mężczyznę. Posiadał on widoczny uraz głowy, wobec czego udzielono mu pierwszej pomocy przed medycznej i wezwano na miejsce zespół Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy zabrali mężczyznę na badania.

 


Zgłoszenie o prawdopodobnym pożarze - ul. Kmicica

16.01.2018

 

W dniu 15.01.2018r. o godzinie 1.40  mieszkanka ulicy Kmicica 34 zaalarmowała strażników oraz strażaków zgłoszeniem o wyczuwalnej woni spalenizny na klatce schodowej.  Na miejscu zdarzenia patrol SM oraz zespół JRG dokonał sprawdzenia klatki oraz piwnic nie stwierdzając żadnego zarzewia ognia. Przeprowadzono również rozmowy z lokatorami, którzy nie potwierdzili zgłoszenia. Ponieważ w trakcie czynności woń zanikła odstąpiono.

 


Kontrole miejsc przebywania bezdomnych

16.01.2018

 

Miniony okres to wzmożone działania strażników ukierunkowane na kontrolę miejsc gromadzenia się osób bezdomnych z uwagi na trudne warunki atmosferyczne.  Również ilość zgłoszeń mieszkańców w powyższym zakresie wzrosła w znaczący sposób.  Najczęściej są to skargi na bezdomnych śpiących na klatkach schodowych oraz zanieczyszczających te klatki.  Strażnicy każdorazowo podejmują działania w takich sprawach, próbując nakłonić osoby bezdomne na udanie się do noclegowni. Niestety w większości przypadków odmawiają oni takiego zachowania, nie chcąc stosować się do obowiązującego  tam regulaminu.

 


ROK 2014 >>>>

ROK 2015 >>>>

ROK 2016 >>>>

ROK 2017 >>>>