STRAŻOMANIA 2018

28.09.2018

 

W dniu 27 września 2018r strażnicy Straży Miejskiej w Polkowicach po raz dziesiąty włączyli się w akcję i współorganizowali X edycję imprezy skierowanej do dzieci przedszkolnych pod nazwą „STRAŻOMANIA 2018.

 

Impreza powyższa organizowana jest od wielu lat przez UG Polkowice Wydział Spraw Obywatelskich pod patronatem Burmistrza Polkowic przy współudziale:

1.      Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach

2.      Straży Miejskiej w Polkowicach,

3.      Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach,

4.      Pogotowia Ratunkowego - Zespół Ratownictwa Medycznego O/ Polkowice

 

Podczas jubileuszowej X edycji w zabawie wzięły udział Przedszkola Miejskie w Polkowicach reprezentowane przez dzieci z grup 5-cio i 6-ciolatków. Łącznie uczestniczyło w niej 395 dzieci oraz ich opiekunowie, strażacy, strażnicy, policjanci, ratownicy medyczni i druhowi z OSP Nowa Wieś Lubińska.

 

Udział wzięły reprezentacje:

1.      Przedszkola Miejskiego nr 2 w Polkowicach,

2.      Przedszkola Miejskiego nr 3 w Polkowicach,

3.      Przedszkola Miejskiego nr 4 w Polkowicach,

4.      Przedszkola Miejskiego nr 5 w Polkowicach,

5.      Przedszkola Miejskiego nr 6 w Polkowicach,

 

Dym, krzyki i ogromna wrzawa, a jednocześnie sprawne wyprowadzenie dzieci z obszaru objętego zagrożeniem– tak rozpoczęła się ewakuacja w PM nr 4, strażacy KP PSP Polkowice przy użyciu „zadymiarki” zainscenizowali sytuację powstania pożaru w Przedszkolu. Na miejscu szybko pojawiły się wszystkie służby, a opiekunki sprawnie wyprowadziły dzieci z sal na plac ewakuacyjny.

 

Podobne działania odbyły się w pozostałych przedszkolach w ramach alarmu pożarowego, a następnie dzieci przemaszerowały do Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku wraz z transparentami w asyście strażników miejskich i funkcjonariuszy policji.

 

Na miejscu na dzieci czekało wiele atrakcji przygotowanych przez organizatorów tj.:

1.      Konkurs na transparent o „100-leciu Odzyskania Niepodległości”

2.      Konkurs piosenki o bezpieczeństwie

3.      Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pod nazwą „Zgadywanki”,

4.      Łańcuch wodny – gaszenie pożaru

5.      Pokazy sprzętu służb

 

            Wszystkie dzieci brały aktywny udział w zabawie wspólnie z maskotkami polkowickich służb:

- insp. „Krukiem”,

- kom. „Lwem”,

- strażakiem „Żarkiem”.

 

            Maluchy świetnie się bawiąc jednocześnie poznawały zasady bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia, przechodzenia po jezdni, kontaktów z osobami obcymi itp.

            Ogromną atrakcją dla dzieci była możliwość zobaczenia z bliska oraz wejścia do pojazdów służbowych, wozów bojowych, czy założenia hełmów strażackich.

Po występach i zwiedzaniu wszystkie dzieci zostały zaproszone na ciepły posiłek oraz słodki upominek.

 

            Na zakończenie wszystkie przedszkola za zaangażowanie w dbałość o bezpieczeństwo dzieci otrzymały certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w Strażomanii oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Polkowic i gadżety od służb.