Sekcja Wykroczeń

Sekcja Wykroczeń
Starszy Strażnik Agnieszka Dąbrowska

Pracuje w Straży Miejskiej Polkowice od dnia 01 sierpnia 2007 r.

Agnieszka Dąbrowska  jest absolwentem Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.

Kontakt:

wykroczenia@ksm.polkowice.pl

76 746 40 24 wew. 21