15.12.2016 - Protokół z posiedzenia komisji V przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego - kliknij aby pobrać


17.11.2016 - Piąty przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego


1) Ogłoszenie o przetargu - kliknij aby pobrać
2) FORMULARZ OFERTOWY - kliknij aby pobrać
3) Regulamin pracy komisji przetargowej - kliknij aby pobrać

Galeria zdjęć pojazdu - kliknij aby zobaczyć