09.05.2017 - Protokół z posiedzenia komisji IV przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego - kliknij aby pobrać


10.04.2017 - IV Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego


1) Ogłoszenie o przetargu - kliknij aby pobrać
2) FORMULARZ OFERTOWY - kliknij aby pobrać
3) Regulamin pracy komisji przetargowej - kliknij aby pobrać

Galeria zdjęć pojazdu - kliknij aby zobaczyć