Profilaktyka WRZESIEŃ 2011


            Jak co roku początek września to gorący czas dla funkcjonariuszy Polkowickiej Straży Miejskiej. W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” strażnicy codziennie w godzinach 7.30-8.00 zabezpieczają przejścia dla pieszych w pobliżu placówek oświatowych na najbardziej ruchliwych arteriach naszego miasta dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Warto  w tym miejscu powiedzieć, iż akcja ta prowadzona jest przez cały rok szkolny.

 


            Równie ważnym elementem dbałości o bezpieczeństwo najmłodszych są spotkania edukacyjne prowadzone przez strażników w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach na terenie gminy. W miesiącu wrześniu funkcjonariusze Polkowickiej Straży odwiedzili:


- w dniu 16.09.2011r. na terenie Zespołu Szkół  w Polkowicach wzięto udział i zabezpieczono organizowaną przez OPS V edycję „Senioriady” ,

- w dniu 17.09.2011r. na terenie VW Motor Polska w Polkowicach zorganizowano dla dzieci uczestniczących w festynie rowerowy tor przeszkód, propagując zasady bezpiecznego poruszania się na rowerze oraz właściwy ubiór rowerzysty.  W imprezie wzięło udział około 400 dzieci,

- w dniu 30.09.2011r. na terenie Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie  przeprowadzono spotkania z uczniami klasy I oraz oddziału przedszkolnego pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. W spotkaniu wzięło udział około 35 uczniów,

- w dniu 30.09.2011r. na terenie miasteczka ruchu drogowego przeprowadzono pogadankę dla dzieci z PS Skarbek pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. W spotkaniu wzięło udział 10 dzieci.


            Podczas spotkań strażnicy w formie zabawy połączonej z nauką przekazują dzieciom sposoby bezpiecznego poruszania się na drogach publicznych. Każdy uczestnik takiego spotkania otrzymuje elementy odblaskowe, gdyż warto tu przypomnieć, iż:


„ każde dziecko do lat 15 poruszając się poza obszarem zabudowanym po zmierzchu lub w warunkach złej widoczności ma obowiązek nosić elementy odblaskowe”.
 

Ponadto w miesiącu wrzesień 2011r. kontynuowano wśród dzieci kolportaż:

- książeczki „STRAŻ MIEJSKA … nie tylko dzieciom”, 

- planów lekcji z elementami bezpiecznego zachowania się,

- innych wydawnictw związanych z bezpieczeństwem.