Kontakt

Dane kontaktowe

Czas przyjmowania interesantów:

Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Komendanta bądź Zastępcę Komendanta w każdy wtorek w godzinach od 14.00   do 15.00

Wykaz telefonów Straży Miejskiej w Polkowicach:

-całodobowe zgłaszanie interwencji tel. 986 , (76) 746-40-24, (76) 746-40-26

-księgowość (76) 746-40-23

-administracja,  kadry i płace (76) 746-40-25

Straż Miejska w Polkowicach

ul.Targowa 11

59-100 Polkowice

Tel. : (76) 746-40-24
FAX: (76) 746-40-24
E-mail: ksm@ksm.polkowice.pl

Formularz kontaktowy