Category Archives: Eko-Patrol

Obowiązki właściciela posesji

Oznaczenie posesji numerem porządkowym  jest obowiązkiem spoczywającym na właścicielu, administratorze, dozorcy lub użytkowniku posesji. W Polsce pierwsze rozporządzenie nakazujące oznakowanie nieruchomości numerem pochodzi z 24 października 1934 roku. Jedna z osób wskazana przez ustawodawcę, musi w miejscu widocznym umieścić tabliczkę z numerem porządkowym. W Polsce aktem prawnym, który reguluje obowiązek oraz sposób oznaczenia posesji nieruchomości…
Czytaj więcej

Ognisko na działce i własnej nieruchomości, spalanie odpadów zielonych

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi możliwości spalania pozostałości roślinnych (trawa, liście, gałęzie itp.) wyjaśniamy, że na terenie Gminy Polkowice obowiązuje zakaz spalania tzw. odpadów zielonych (pozostałości roślinnych). Problematykę powyższą reguluje m.in. art. 191 Ustawy o odpadach w związku z art. 155 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Zabrania się…
Czytaj więcej

Kontrola spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych i na wolnym powietrzu

Straż Miejska w Polkowicach na mocy upoważnienia Burmistrza Polkowic prowadzi kontrole domowych instalacji grzewczych pod kątem spalania paliw zakazanych oraz śmieci. Kontrole odbywają się wg art. 379 i 380 Ustawy Prawo ochrony środowiska w myśl, których strażnik wykonując kontrolę jest uprawniony do: - wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren…
Czytaj więcej

Wilgotnościomierz do drewna

Od listopada 2017 roku Straż Miejska posiada na wyposażeniu nowoczesny, elektroniczny miernik wilgotności drewna wilgotnościomierz HIT-3, którym można dokonać pomiaru wilgotności ponad 200 gatunków drewna. Urządzenie posiada świadectwo wzorcowania  nr  0097/TH/1910054 wykonane przez MERSERWIS Profesjonalna Aparatura Kontrolno - Pomiarowa. Od 1 listopada 2018 roku Straż Miejska otrzymała nowe uprawnienia mandatowe, które może wykorzystywać jako narzędzie…
Czytaj więcej