Aktualności

Kontrola spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych i na wolnym powietrzu

Straż Miejska w Polkowicach na mocy upoważnienia Burmistrza Polkowic prowadzi kontrole domowych instalacji grzewczych pod kątem spalania paliw zakazanych oraz śmieci. Kontrole odbywają się wg art. 379 i 380 Ustawy Prawo ochrony środowiska w myśl, których strażnik wykonując kontrolę jest uprawniony do: - wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren…
Czytaj więcej