STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Składniki majątkowe znajdujące się w użytkowaniu Straży Miejskiej w Polkowicach stanowią mienie komunalne miasta Polkowice.

Majątek znajdujący się w dyspozycji Straży Miejskiej w Polkowicach obejmuje w szczególności: