STATUS PRAWNY JEDNOSTKI


Straż Miejska jest jednostką organizacyjną miasta Polkowic, działającą na prawach jednostki budżetowej.