STRAŻNICZKI MIEJSKIE ROZMAWIAŁY NA TEMAT BEZPIECZNEJ JAZDY NA ROWERZE PO DRODZE PUBLICZNEJ I POZA NIĄ

Strażniczki Miejskie odwiedziły Szkołę Podstawową nr 1 im. J. Wyżykowskiego w Polkowicach, gdzie spotkały się z uczniami klas trzecich. Spotkanie miało na celu przypomnienie dzieciom zasad korzystania z roweru podczas jazdy po drodze publicznej i poza nią oraz jego obowiązkowego wyposażenia.

mł. spec. Agnieszka Dąbrowska szczególną uwagę dzieci zwróciła na przepisy ruchu drogowego dotyczące jazdy rowerem po drodze publicznej, aby dzieci wiedziały po jakiej jej części w zależności od ich wieku, warunków technicznych i atmosferycznych powinny korzystać. Dzieci miały możliwość zapoznania się z podstawowymi znakami drogowymi, typami skrzyżowań, a także przećwiczyć symulowaną jazdę na rowerze przez skrzyżowanie, na którym sygnały podawała osoba uprawniona do kierowania ruchem.

Aby dzieci utrwaliły sobie przekazaną wiedzę i były bezpieczne w ruchu drogowym otrzymały drobne upominki w postaci książeczek tematycznych oraz opasek odblaskowych. 

Comments are closed.