Podziękowania dla Wolontariatu pracowniczego SP – 4 w Polkowicach