Monitoring w trybie testowym

Straż Miejska w Polkowicach informuje, iż z dniem 23.06.2021r. rozpoczyna funkcjonowanie w „ trybie testowym” system monitoringu wizyjnego miasta.

Teren objęty testowaniem określa poniższa mapa punktów kamerowych.

Administratorem Danych Osobowych jest:

Komendant Straży Miejskiej w Polkowicach

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem:

iod@ksm.polkowice.pl

Dane z systemu monitoringu wizyjnego gromadzone są w celu realizacji ustawowych zadań Straży Miejskiej w Polkowicach, na podstawie art. 6.1 lit.c RODO w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (miejskich) z późniejszymi zmianami.

O terminie pełnego uruchomienia systemu poinformujemy w odrębnym Komunikacie.

Comments are closed.