Kontrole działek. Strażnicy ujawnili spalanie odpadów zielonych

Przypominamy, iż strażnicy miejscy całorocznie kontrolują tereny ROD. Nadejście jesieni jest momentem gdy na działkach jest więcej suchych liści, trawy oraz gdy właściciele ogródków przygotowują je na sezon zimowy. Wtedy tłumy dymu unoszą się na działkami.

W trakcie minionej soboty biorąc pod uwagę tylko jedne ogródki działkowe ujawniliśmy trzykrotnie zachowanie niezgodne z prawem. W związku z tym, przypominamy:

według obowiązujących przepisów prawnych, odpady zielone powstające na terenie nieruchomości w wyniku pielęgnacji zieleni (uschnięte chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, przycięte krzewy) należy poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego użytku. W przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu, należy dostarczyć je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych bądź przekazać je podmiotowi odbierającemu odpady komunalne.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
”Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.” Przewidywana wysokość grzywny w postępowaniu sądowym wynosi do 5000 zł.

Comments are closed.