Fotopułapki już działają

Zakupione przez Straż Miejską w Polkowicach fotopułapki, umieszczone są w miejscach gdzie następują czyny związane z zanieczyszczeniem terenów gminnych lub innych czynów karalnych. Strażnicy cyklicznie zmieniają lokalizację fotopułapek aby żaden sprawca czynu zabronionego nie czuł się bezkarny.

Jednym z pierwszych sukcesów działania fotopułapek jest ustalenie sprawców wyrzucenia odpadów na teren gminny. Zarejestrowany materiał dowodowy, a w szczególności dokumentacja zdjęciowa wizerunku sprawców czynu zabronionego, pozwoliła na postawienie im zarzutów oraz wyciągniecie konsekwencji karnych. Istotnym elementem jest również fakt, że sprawcy posprzątali pozostawione przez siebie odpady.

Do artykułu załączono zdjęcie poglądowe.

Comments are closed.