30 lat Straży Miejskiej w Polkowicach

11 maja 2021 mija 30 lat od utworzenia Straży Miejskiej w Polkowicach.

W tym dniu roku 1991 Z-ca Burmistrza Gminy Polkowice Pan  Dariusz Hac podpisał zarządzenie Nr 3/91 w sprawie  utworzenia Straży Miejskiej w Polkowicach  oraz nadania  Statutu, którego dokonano 6 maja 1991 przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  prof. dr hab. Jana Widackiego.  Komendantem Straży Miejskiej został st. of. oper.  Leszek Słoński,  a siedziba znajdowała się na pierwszym piętrze w kamieniczce przy ul. Rynek 25. Początkowo składała się z jednego pokoju , który  po wyremontowaniu utworzył trzy pomieszczenia z przeznaczeniem na dyżurkę, pokój administracyjny i szatnię.  Aktualnie nasza siedziba mieści się przy ul. Targowej  11 gdzie zajmujemy połowę budynku.

Działaliśmy na podstawie art. 23 i 24 Ustawy  z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179).  Od 29 sierpnia 1997 r. działamy na podstawie Ustawy o strażach gminnych.

Komisja do spraw Kwalifikacyjnych powołana przez  Burmistrza Gminy Polkowice w dniu 15 maja 1991 r. zatrudniła pierwszych siedmiu pracowników, a jeden z nich pracuje z nami do dnia dzisiejszego na stanowisku kierowniczym.  W kolejnych miesiącach  i latach  załoga sukcesywnie powiększała się i na dzień dzisiejszy zatrudnionych jest 39 osób w tym 14 kobiet i 25 mężczyzn . Przełożonym pracowników jest Komendant Straży, który kieruje strażą.

W czerwcu 1991 r.  dla potrzeb Straży Miejskiej zostały zakupione dwa samochody osobowe koloru białego, marki Peugot 309 Chorus (zakupu dokonano na podstawie ekspertyzy rzeczoznawcy). Obecnie posiadamy dwa  oznakowane samochody  marki Ford i jeden samochód nieoznakowany marki  Dacia Duster

W roku 1995  zostało ujednolicone umundurowanie dla wszystkich straży gminnych w Polsce.

W trakcie tych 30 lat,  wypracowaliśmy swoją samodzielną pozycję jako organ wykonujący zadania z zakresu porządku publicznego w wymiarze lokalnym, co stanowi tym samym znaczące wsparcie dla Policji oraz wszystkich służb i instytucji w  wykonywaniu powierzonych im zadań.

Comments are closed.