Monthly Archives: Sierpień 2020

Zanieczyszczenie terenu

W dniu 05.08.2020r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o składowaniu przy ogrodzeniu cmentarza w Suchej Górnej starych płyt nagrobkowych. Strażnicy w toku podjętych czynności ustalili sprawcę, który przyznał się do pozostawienia płyt. Wobec sprawcy zastosowano sankcje karne oraz nakazano uprzątnięcie płyt, co zostało wykonane.
Czytaj więcej