Monthly Archives: Marzec 2020

Wilgotnościomierz do drewna

Od listopada 2017 roku Straż Miejska posiada na wyposażeniu nowoczesny, elektroniczny miernik wilgotności drewna wilgotnościomierz HIT-3, którym można dokonać pomiaru wilgotności ponad 200 gatunków drewna. Urządzenie posiada świadectwo wzorcowania  nr  0097/TH/1910054 wykonane przez MERSERWIS Profesjonalna Aparatura Kontrolno - Pomiarowa. Od 1 listopada 2018 roku Straż Miejska otrzymała nowe uprawnienia mandatowe, które może wykorzystywać jako narzędzie…
Czytaj więcej